Święta Trójca

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Tajna komórka Pazyla, powołana do życia intuicyjnie i z potrzeby chwili. Statutowym celem jej działalności jest niwelowanie skutków wywrotowej aktywności negatywnej energii, poprzez stwarzanie sztucznej bariery wysokiego poziomu ryzyka. Dotychczas nie udało się nikomu udowodnić jej istnienia, gdyż dysponuje super tajną bronią w postaci zbiorowej sugestii.

Nie mylić z Triumwiratem !!!