ABSOLUTówka

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Niezbędny atrybut sprawowania władzy ABSOLUTnej.
Zmaterializowany podczas Legnickiego spotkania pazylowiczów w październiku 2011 r.

Absolutowka.jpg ABSOLUTówka :)