Ekspresja

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

lepiej znana jako wykrzyknik lub "!". Używana przez złośliwych twórców zagadek do wyprowadzania z równowagi biednych rozwiązywaczy.
Jej starszą i jeszcze gorszą siostrą jest interpunkcja.