OSPa

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Choroba zakaźna (znana również pod nazwą OSP) o łagodnym przebiegu, przenosząca się drogą sieciową. Objawia się nieodpartą potrzebą zbierania się w jednym miejscu i w jednym czasie, celem omówienia bardziej lub mniej palących problemów z zakresu logiki pazylowej. Profilaktyka obejmuję izolację osób zakażonych oraz specjalny SZCZEP KONIA i OPRYSKI. Jedynym znanym lekarstwem jest zażycie sporej dawki pazyquitinu.

Ostatnio stwierdzono występowanie jej nowej mutacji - GPS.