PM

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Wewnętrzny, pazylowy system wiadomości email. Wykorzystywany przez pazylowiczów w celach różnych i wszelakich, to znaczy do notorycznego uzyskiwania od innych graczy tipa do zagadki wykraczającego poza informacje już zawarte na forum, a widocznie niewystarczające.

Wyższą formą PM jest nawiązanie kontaktu za pomocą pewnego gada