Pan Marian

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Panmarian.png

Pan Marian patrzy na ciebie...

Pan Marian został zatrudniony na umowę zlecenie przez Joan przy okazji Pazylowego Turnieju Zagadkowego 2021. Pomocny i uczynny, nieprzerwanie trzyma straż u drzwi, pomimo braku stałej wypłaty. Mimo wszystko lepiej nie powierzać mu ważnych dokumentów.