Perełka Pazyla

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

W dniach 18-24 grudnia 2009 odbyły się pierwsze wybory na Perełki Pazyla, czyli zagadki, które swoją treścią, sposobem wykonania, innowacyjnością i pomysłowością zasłużyły na specjalne wyróżnienie. W wyborach tych, jak już wcześniej informowaliśmy, wzięli udział adix, moderatorzy oraz TOP20 (najlepszych 20 userów w dniu 18 grudnia). Zagłosowało 30 osób, oddając po 3 głosy - wybierając ich zdaniem najlepsze zagadki spośród listy nominowanych.

Decyzją Szanownego Grona tytuł Perełki Pazyla przyznano następującym zagadkom:
1. 233 - kowaliska - 18 głosów
2. 18/1 - adix - 13 głosów
3. 72 - pino - 10 głosów
4. ex equo: 575 - rutrus, 614 - wierb, 705 - mb killer - 8 głosów


W dniu 13 lutego 2010 r. zakończyły się pierwsze powszechne wybory Perełki Pazyla.
Zaszczytny tytuł uzyskała zagadka 1046 - gaawel - 9 głosów

W dniu 8 sierpnia 2010 o godzinie 24:00 zakończyły się kolejne wybory Perełki Pazyla. W głosowaniu udział wzięło 49 Pazylowiczów. Zgodnie z pkt. 10. ordynacji wyborczej "Trzy zagadki z najwyższą liczbą otrzymanych głosów zostaną dopisane do listy Perełek Pazyla", zaszczytny tytuł Perełki Pazyla otrzymują zagadki:
1. 1112 - gaawel - 12 głosów
2. 524 - kowaliska - 9 głosów
3. 1226 - gaawel - 8 głosów