Poziomy

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Wbrew swej nazwie umieszczone pionowo po lewej stronie ekranu Pazyla.
Miejsce tortur, ćwiczeń i testowania kolejnych pokoleń pazylowiczów.
Pomyślne przejście kompletu poziomów na ogół skutkuje nieodwracalnym uzależnieniem od strony. Sposób leczenia na razie nie znany. Ale pracujemy nad nim, z tym, że niezbyt intensywnie i bez większego przekonania.