Wiadoma liczba sylab

From Pazylopedia
Jump to: navigation, search

Nieznane większości pazylowiczów ograniczenie ilości znaków, możliwych do wykorzystania przy zapisie wyjątkowo skomplikowanego hasła.
Informacja szczególnie przydatna przy rozwiązywaniu zagadki 167, podana do publicznej wiadomości na forum pod w/w zagadką w formie treborowo precyzyjnej.